FDM 3D打印機比較

Bambu Lab

有關更多詳細信息,請查看此 All3DP 頁面和此 Reddit 帖子

Bambu Lab P1S 3D Printer
Bambu Lab P1S 3D Printer 促銷價$6,499.00 起
Bambu Lab X1-Carbon 3D Printer
Bambu Lab X1-Carbon 3D Printer 促銷價$10,900.00 起
Bambu Lab P1S 3D Printer
Bambu Lab P1S 3D Printer 促銷價$6,499.00 起
Bambu Lab X1-Carbon 3D Printer
Bambu Lab X1-Carbon 3D Printer 促銷價$10,900.00 起
光達底層錯誤檢測

炒粉錯誤檢測

打印尺寸

256 x 256 x 256 mm

256 x 256 x 256 mm

噴嘴和擠出機齒輪

非硬化不銹鋼

硬化鋼

恆溫外殼

是 (50 °C)

推薦材料

PLA, PETG, TPU, PVA, PET

PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA blend, PC blend, PA-CF, PC-CF

熱床最高溫度

100 °C

110 °C

噴嘴最高溫度

300 °C

300 °C

列印板

PEI 塗層,磁力彈簧鋼列印板

Bambu Cool板(PLA,TPU,PVA)(光面)

工程板(PETG,ABS,TPU,PA,PC)(紋理面)

均為磁力彈簧鋼板

噴嘴尺寸

0.4 mm

0.4 mm

最高打印速度

500 m/s

500 m/s

Artillery

打印尺寸

220 x 220 x 250 mm

220 x 220 x 250 mm

300 x 300 x 400 mm

噴嘴

Mk8,黃銅

Volcano,黃銅

Volcano,黃銅

熱床最高溫度

140 °C

130 °C

130 °C

噴嘴最高溫度

260 °C

240 °C

240 °C

列印板

強化玻璃

強化玻璃

鍍膜強化玻璃

噴嘴尺寸

0.4 mm

0.4 mm

0.4 mm

最高打印速度

100 m/s

150 m/s

150 m/s

擠出系統

Bowden

Direct

Direct

床加熱系統

DC

快速AC

快速AC

耗材感應器

斷電列印恢復

熱床調平

手動

自動

自動