eSun 柔性軟膠樹脂 - 透明黃色 - 500g

促銷價$285.00

 • TPU相似,高軟性,高彈性
 • 耐磨、抗撕裂
 • 可彎曲、可拉伸和按壓
 • 兼容大部分LCD打印機
 •  

  規格

  3D打印樹脂: 柔性軟膠樹脂

  粘度(mPa·s): 600-1400

  密度(g/cm³): 1.02-1.05

  拉伸強度(MPa): 4-10

  斷裂伸長率(%): 100-350

  彎曲強度(MPa) /

  懸臂梁缺口衝擊強度(J/m) /

  直角撕裂強度(GPa) 8-30

  熱變形溫度(℃) /

  表面硬度(Shore D): 60-90A